• wunsd2

Habarlar

 • Baglaýjylaryň gurluşy

  Birikdiriji, funksiýa oýnamak üçin jübüt wilkalardan we rozetkalardan durýar.Wilka we kabul edijiler terminallaryň arasynda izolýasiýany saklamak üçin energiýa terminallaryndan, plastmassa izolýatorlaryndan we olary goramak üçin gabyk böleklerinden durýar.Baglaýjy böleklerdäki iň möhüm terminal mis garyndysyndan ýasalýar ...
  Koprak oka
 • Baglaýjylaryň esasy artykmaçlyklary

  Baglaýjylar köpçülikleýin öndürmek aňsat, saklamak aňsat, kämilleşdirmek aňsat, dizaýn çeýeligini we beýleki aýratynlyklary, howa giňişliginde, aragatnaşyk we maglumat geçirişinde, täze energiýa ulaglary, demir ýol tranziti, sarp ediş elektronikasy, energiýa, lukmançylyk we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Çalt develo ...
  Koprak oka
 • Baglaýjy näme?

  Baglaýjy näme?Baglaýjylar elektrik akymyny we elektrik signallaryny birleşdirýän elektron böleklerdir.Birikdiriji, adatça, elektromehaniki komponyň tok ýa-da signalyna ýetmek üçin birikdirilen geçirijini (çyzygy) we degişli jübütleri aňladýar ...
  Koprak oka
 • Metal möhürlemek üçin haýsy çig mal iň gowusy?

  Metal möhürlemek üçin haýsy çig mal iň gowusy?

  Metal böleklere, komponentlere we önümlere isleg artýarka, çylşyrymly metal dizaýnlarynyň nusgalaryny öndürip bilýän ýokary tizlikli, ygtybarly önümçilik usullaryna zerurlyk artýar.Bu isleg sebäpli metal möhürlemek iň köp görnüşli we popu ...
  Koprak oka
 • Metal möhürlemek üçin iň oňat çig maly nädip saýlamaly?

  Metal möhürlemek üçin iň oňat çig maly nädip saýlamaly?

  Metal möhürlemekde köp ulanylýan çig mal bar.Programmanyň özi adatça haýsy metallaryň möhürlenip biljekdigini kesgitlär.Möhürlemekde ulanylýan metallaryň görnüşlerine şular girýär: Mis erginleri mis, dürli böleklere özbaşdak möhürlenip bilinýän arassa metal, ýöne ol ...
  Koprak oka
 • Sim simli terminallar näme?

  Sim simli terminallar näme?

  Sim armatura terminallary sim terminallary Terminallar sim siminde elektron ýa-da elektrik birikmesini gurmak üçin başga bir zerur komponent.Terminal, bu baglanyşygy ýola goýmak üçin kesgitli posta, studiýa, şassi we ş.m. geçirijini ýatyrýan elektromehaniki enjamdyr.Olar ...
  Koprak oka