• wunsd2

Metal möhürlemek üçin haýsy çig mal iň gowusy?

Metal böleklere, komponentlere we önümlere isleg artýarka, çylşyrymly metal dizaýnlarynyň nusgalaryny öndürip bilýän ýokary tizlikli, ygtybarly önümçilik usullaryna zerurlyk artýar.Bu isleg sebäpli metal möhürlemek häzirki wagtda dünýäde iň köpugurly we meşhur önümçilik prosesleriniň birine öwrüldi.

Metal möhürleme mümkinçilikleriniň we awtomatlaşdyrylan tehnologiýalaryň ösüşi bu işde ep-esli netijeliligi ýokarlandyrdy.Highokary takyklyk bilen berk dizaýn aýratynlyklaryna eýerip, çalt, tygşytly partiýalarda ýönekeý, çylşyrymly ýa-da çylşyrymly bölekleri öndürip biler.

Metal möhürlemek çig metal listleri aşakdaky amallar bilen taýýar böleklere öwürýär:

Egilmek;Gaýmak;Notçin;Urmak;Marka;Gurallar.

 

Ösen ösen metal möhürleme gurallary ýokary hilli bölekleri döredip bilse-de, degişli çig maly saýlamak, dogry işlemek prosesini saýlamak ýaly möhümdir.Her metal we garyndy dürli aýratynlyklara eýe.Bölümiň tebigatyna we ulanylyşyna baglylykda umumy garyndy ýa-da ýörite metal gerek bolup biler.

Köp ýaýran erginler köp sanly pudaklarda takyk metal möhürleme materiallary hökmünde ulanylýar:

Alýumin erginleri;Bürünç erginleri;Mis erginleri;Nikel erginleri;Polat we poslamaýan polat.

 

Dizaýnerler we inersenerler üçin material saýlamak prosesi barada maglumat bermek üçin metal möhürleme amallary üçin iň köp ýaýran metallar we ýörite metallar barada möhüm maglumatlary bilmek möhümdir.

Henghui kärhana kompaniýasyon ýyldan gowrak wagt bäri köp sanly inersener bar we müşderiniň önüm zerurlyklaryna laýyklykda hünär önümlerini meýilleşdirýär, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz

Henghui kärhana kompaniýasyelektron birikdirijileri we terminal bloklaryny professional öndüriji.

 

Elektron birleşdirijiler: gysgyç sözbaşy, awtobus paneli, gysgyç sözbaşy, DC3 ýönekeý şah çeňňegi (Jeýn), DC2 şah şahy (şah rozetkasy), IDC birleşdirijisi (FC görnüşli tekiz kabel birleşdirijisi), DIP PLUG birikmesi (FD görnüşli tekiz kabel birleşdirijisi), gulplamak rozetka birleşdirijisi, gysga utgaşdyryjy blok, gysga utgaşma gapagy (jumper gapagy), D-SUB birleşdirijisi, D-SUB birleşdiriji gurnama jaýy, çal hatar çyzyk, repetisiýa çyzygy, dürli sim enjamlaryny gaýtadan işlemek, SCSI birleşdirijisi, awtobus rozetkasy, PLCC rozetkasy, awiasiýa wilkasy awiasiýa rozetkasy, IP65-IP68 tegelek suw geçirmeýän birleşdiriji, çörek tagtasy we ş.m. Esasan akylly hasaplaýjylarda, LED yşyklandyryşda, kompýuterlerde, sarp ediş elektronikasynda, aragatnaşyk enjamlarynda we LED displeýinde ulanylýar.

 

Önüm seriýasy

Marka terminaly;Sim birikdirijiler terminallary;187 Terminal birleşdiriji;250 Terminal;110 Terminal;Rer halkasy terminaly;Suw geçirmeýän terminal birikdirijileri;Terminal birikdirijileri;Mis lenta sim;PCB Terminal Blok;Adapteriň elektrik üpjünçiligi;IC rozetka birikdirijisi;Sim enjamlary terminallary;Baş sözleýji birikdiriji;Roweke hatar sözbaşy


Iş wagty: Mart-23-2022