• wunsd2

Biz hakda

L2A9777
logo

2005-nji ýylda esaslandyrylan “Plastron Technology” (Şençzhenen) Co.

2020-nji ýylda kompaniýamyz “Dongguan Cheng Ting Elektron Tehnologiýa Co. Ltd.” bilen birleşdi we Dongguan şäheriniň Çingxi şäherinde täze “Plastron Elektron Tehnologiýa” (Dongguan) Ltd.Kompaniýa 3600 inedördül metr meýdany eýeleýär, möhür basmak, galyplamak, gurnama ussahanalary bar.Bölekleri öndürmekden, gurnamakdan FG-e we iberişe çenli doly amal edýäris.

Esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: tagtanyň birleşdirijisine 0,5 / 0.8 / 1.0mm ýeke örtükli tagta, tagtanyň birleşdirijisine 0,5 / 0.8mm goşa nokat tagtasy, 1.0 / 1.27 / 2.0 / 2.54mm Header & Socket seriýasy, 1.27mm SMC birleşdirijisi, HDMI seriýasy, port seriýasyny, takyk enjamlary, plastmassa böleklerini we beýleki elektroniki enjamlary görkeziň.

Olaryň köpüsi dünýä bazarlaryna eksport edildi we meşhur müşderiler tarapyndan mähirli garşylandy.Önümler öý elektron enjamlaryna, aragatnaşyk torlaryna, senagat awtomatizasiýasyna, lukmançylyk enjamlaryna, awtoulag önümçiligine, kompýuter anakartlaryna, LCD monitorlara, ulag we howpsuzlyk enjamlaryna giňden ulanylýar.

_L2A9719

“Plastron-tehnologiýa” önüm dizaýnyndan, galypdan ösüp, satuwdan soňky hyzmatyna çenli bir gezeklik hyzmaty bermäge bagyşlanýar.

Zawodymyz Japanaponiýadan we Taýwandan getirilen ösen önümçilik maşynlary we gözleg enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.

Kompaniýa ISO 9001: 2015 şahadatnamasyny berdi.ISO14000 we IATF16949 ýakyn wagtda hödürlener.

“Plastron” -da 40-dan gowrak hünärmen we tehniki işgär bilen 100-den gowrak işgär bar.

Güýçli önümçilik kuwwatymyz, dünýädäki müşderilerimize üznüksiz ýokary derejeli hyzmatymyzy kepillendirýär.

Her bir birleşdiriji, iberilmezden ozal hünär hil barlag topary tarapyndan berk synagdan geçiriler we barlanar.

Bazaryň we pudagyň ösüşiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin elmydama ýokary hilli, ýokary innowasiýa, ýokary tehnologiýa önümleri we hyzmatlary berilmegini talap edýäris.
Wagtyňyz üçin sag boluň we kompaniýalarymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

_L2A9732