• wunsd2

Önümleriň kategoriýalary

Tagtanyň birleşdirijisine 0,8 mm tagta - 15,7 mm beýik aýal

Gysga düşündiriş:

Tagtanyň birleşdirijisine goşa hatar tagtasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tagtanyň birleşdirijisine goşa hatar tagtasy

● Önümiň aýratynlyklary

• SMT ýatyrylmagy

• Iki hatar birleşdiriji

• 12 Gbit / s çenli maglumat nyrhlary

• Tagtany takyk ýerleşdirmek üçin ýerleşýän ýerler

• Doly awtomatlaşdyrylan tagtany ýygnamak

0.8 mm Board to Board connector - 11.7mm Height (5)

● Ölçegli çyzgylar

0.8 mm Board to Board connector - 15.7mm Height Fem ( (2)

Sargyt maglumatlary

No.ok.Pins

Gaplamak

Bölüm sanlary

30

Lenta we makara

ZIV30SAE0B

40

Lenta we makara

ZIV40SAE0B

50

Lenta we makara

ZIV50SAE0B

60

Lenta we makara

ZIV60SAE0B

80

Lenta we makara

ZIV80SAE0B

100

Lenta we makara

ZIVA0SAE0B

120

Lenta we makara

ZIVC0SAE0B

140

Lenta we makara

ZIVE0SAE0B

0.8 mm Board to Board connector - 15.7mm Height Fem ( (3)

● Düşünje

“Plastron” -yň 0.8mm BTB ýokary tizlikli we ýokary dykyzlykly maglumatlary geçirmek üçin paralel tagtadan birleşdiriji ulgam üçin niýetlenen çeýe çözgüt bolup, 9 ululykda 140 pozisiýa çenli 16 sany PCB beýikligi bar.

• andaşaýyş jaýy we terminal tertibi 12Gb / s çenli maglumat geçiriş tizligini kepillendirýär

• Wertikal jübütleşme konfigurasiýasy

• 20 pozisiýada 30-dan 140-a çenli pozisiýa ululyklary

0.8 mm Board to Board connector - 15.7mm Height Fem ( (9)

Freokary ýygylyk aýratynlyklary

● Aýratynlyklary

Jaý we terminal tertibi 12Gb / s çenli goldawy kepillendirýär

PCIe Gen 2/3 we SAS 3.0 saýlanan stack belentliklerinde ýokary tizlikli öndürijilik bilen utgaşykly

● Differensial Lmpedans

0.8 mm Board to Board connector - 15.7mm Height Fem ( (5)

● Goýmalary ýitirmek

Litirmek

0.8 mm Board to Board connector - 15.7mm Height Fem ( (6)

End End End Krosstalk (NEXT)

● Uzakdan geçelge

0.8 mm Board to Board connector - 15.7mm Height Fem ( (7)
0.8 mm Board to Board connector - 15.7mm Height Fem ( (8)

Oduction Giriş

2005-nji ýylda esaslandyrylan “Plastron Technology” (Şençzhenen) Co., Ltd tagtany birleşdiriji, I / O portlary we beýleki professional takyk elektron birikdirijileri üçin ýöriteleşdirilen hünärmen öndüriji.Esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar: tagtanyň birleşdirijisine 0,5 / 0.8 / 1.0mm ýeke örtükli tagta, tagtanyň birleşdirijisine 0,5 / 0.8mm goşa nokat tagtasy, 1.0 / 1.27 / 2.0 / 2.54mm Header & Socket seriýasy, 1.27mm SMC birleşdirijisi, HDMI seriýasy, port seriýasyny, takyk enjamlary, plastmassa böleklerini we beýleki elektroniki enjamlary görkeziň.

Zawodymyz Japanaponiýadan we Taýwandan getirilen ösen önümçilik maşynlary we gözleg enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.

Güýçli önümçilik kuwwatymyz, dünýädäki müşderilerimize üznüksiz ýokary derejeli hyzmatymyzy kepillendirýär.

Wagtyňyz üçin sag boluň we kompaniýalarymyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň