• wunsd2

Önümleriň kategoriýalary

1,27 mm birleşdirijiler - Sag burçly erkek birleşdiriji

Gysga düşündiriş:

Doly masştably SMC 50 pin birleşdiriji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sag burçly erkek birleşdiriji

● Önümiň spesifikasiýasy

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (11)

1. faceerüsti gurnama

2. goşa hatar birleşdiriji

3. 3 Gbit / s çenli maglumat nyrhlary

4. tagtany takyk ýerleşdirmek üçin ýer çeňňekleri

5. çalt we ygtybarly görmek üçin gara izolýasiýa bedeni

6. doly awtomatlaşdyrylan tagtany ýygnamak

● Ölçegli çyzgylar

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (1)

Düşünje

● Aýratynlyklary

Pit 1,27mm
Nokatlar 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80
Inationatyryş tehnologiýasy SMT
Goýmalar Maglumatlaryň tizligi 3 Gbit / s çenli
Häzirki reýting, her bir kontakt üçin tagtadan tagtanyň baglanyşyklary:
- gaplanan (Mezzanine)
- ortogonal
Baglaýjylar Erkek birleşdirijiler: Dik we sag burç
Aýal birleşdirijiler: Dik we sag burç
Specialörite wersiýalary Dik duralgasy 20 ~ 38mm beýiklige ýetip biler we dürli belentlikleri saýlap bolar
1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (2)

Üstünlik

● Rokary ygtybarly aragatnaşyk dizaýny

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (3)

1. Örän ygtybarly goşa kontakt aýal terminaly
2. 90 ° burulýan pru springina terminaly
3. Terminallaryň berk goýulmagyny üpjün etmek üçin togalanýan ýüzüň birmeňzeş gurluşy bar
4. Erkek we aýal terminallaryň arasynda uly aragatnaşyk meýdany
5. surfaceer üstündäki könelmegi azaldýan gaty pes egilme üstüň çişligi
6. Kontaktyň pesligi

● Polýarizasiýa / Duşuşyk ýüzi

1. Nädogry goýulmagyň we birikdiriş ýalňyşlyklarynyň öňüni almak üçin jübütleşýän ýeriň samsyk dizaýny

2. Plastmassanyň töweregindäki kamera, uly gollanma çydamlylygyny üpjün edýär

3. Üýtgeşik ýeke deşik kamerasy dizaýny takyk goýmagy aňsatlaşdyrýar

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (4)

Ust Güýçli satyjy klipler

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (5)

1. Zynjyr tagtasynda ajaýyp saklaýyş güýji

2. Kesgitlenen bölek mehaniki stresleri siňdirip biler we ýokary täsire we yrgyldy ýüklerine çydap biler

3. SMT birleşdirijileri berk we ygtybarly, ýeterlik gyrkylmaga we ýyrtylmaga garşylygy üpjün edýär (mysal üçin: gyrkym güýji: iň az 1000 N; ýyrtyk garşylygy: iň az 100 N)

Iction sürtülme aralygy

1. Has uly sürtülme aralygy aragatnaşygyň ygtybarlylygyny üpjün edýär we dürli belentlikleriň arasyndaky çydamlylygyň öwezini dolýar

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (6)

● ingerleşiş sütüni

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (7)

1. ingerleşiş postlarynyň dürli geometriýalary, tagtada takyk ýerleşişini üpjün edýär

2. Oňyn we otrisatel çydamlylyk üçin PCB deşikleri üçin iň gowy kompensasiýa gazanmak

Gaýtadan işlemek

Ape Lenta we çarşak

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (8)

● Doly awtomatiki gurnama we şöhlelendiriji lehimleme

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (9)

Yzyna öwürmek

1.27mm SMC CONNECTOR PLUG (10)

Sargyt maglumatlary

Nokatlar

Gaplamak

Bölüm belgisi

12

Lenta we makara

127H02-12-X-R0

16

Lenta we makara

127H02-16-X-R0

20

Lenta we makara

127H02-20-X-R0

26

Lenta we makara

127H02-26-X-R0

32

Lenta we makara

127H02-32-X-R0

40

Lenta we makara

127H02-40-X-R0

50

Lenta we makara

127H02-50-X-R0

68

Lenta we makara

127H02-68-X-R0

80

Lenta we makara

127H02-80-X-R0


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň